هدف ” ekalaa ” حفظ و حراست از اطلاعات و حریم شخصی کاربران و مشتریان خود می باشد و در این راستا می کوشد. به همین منظور ” ekalaa ” برای ارائه خدمات خود نیاز به اطلاعاتی از مشتری دارد که در فرم ثبت نام و پروفایل باید آن ها را تکمیل نماید. این اطلاعات در دیتا بیس ” ekalaa ” ذخیره می شود که موارد امنیتی برای حفاظت از آن صورت می گیرد و اطلاعات را محرمانه می داند و این اطلاعات را به شخص و سازمان دیگری منتقل نمی کند مگر در مواردی که با دستور قضایی و طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه آن به فرد، سازمان یا نهاد دیگری باشد. اطلاعات هویتی ثبت شده در نام گیرنده سفارش، نظیر نام، شماره تماس و آدرس هر مرسوله به همراه آن در اختیار شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت های طرف قراداد ارسال مرسولات به منظور ارسال سفارش قرار می گیرد.

در راستای قوانین خود این اختیار و اجازه را دارد تا نظرات و پست های ارسالی از سمت کاربران را ویرایش و حذف نماید و چنانچه مطالب و نظرات ارسالی کاربران مشمول مصادیق مجرمانه باشد، ” ekalaa ” این اجازه را دارد تا با استفاده از اطالاعات ثبت شده توسط کاربر پیگیری قانونی نسبت به آن انجام دهد. اطلاعات مندرج در پروفایل های شخصی ” ekalaa ” که از سوی مشتری در این سایت به ثبت می‌رسد نزد وبسایت امانت حساب می‌شود و وبسایت تمامی قوانین مربوط به راز داری را برای آن مترتب می‌داند. وبسایت به هیچ وجه مجاز به انتشار، خرید و فروش و در اختیار قرار دادن این اطلاعات به غیر را ندارد. تنها به درخواست دستگاه های قانونی وب سایت مجاز است اطلاعات مشتریان خود را به دستگاه های ذی‌صلاح ارائه کند.