بافته های داری
  • بافته های داری
  • بلور و شیشه
  • زیورآلات
  • مسی و برنجی
  • چوبی
  • سنگی و استخوانی
  • چرمی
  • حصیری
  • سفال و سرامیک
  • دستباف

گلیم پشمی مدرن

1,500,000 تومان

گلیم پشمی مدرن

1,500,000 تومان

گلیم پشمی مدرن

2,200,000 تومان

گلیم

200,000 تومان

گلیم

600,000 تومان

گلیم درشت

600,000 تومان

نخ بافت قالی

750,000 تومان

گلیم نخ مرینوس

3,700,000 تومان

گلیم نخ مرینوس

3,700,000 تومان

گلیم نخ مرینوس چله پنبه

4,500,000 تومان

جاجیم طرح سنتی

190,000 تومان

گلیم طرح سنتی

250,000 تومان

گلیم طرح سنتی

250,000 تومان

کیف و کوله گلیم

35,000 تومان80,000 تومان

تابلو فرش ابریشم 60*80

6,854,000 تومان

تابلوفرش کرک گلستان 103*72

11,586,000 تومان

تابلو فرش بلوط چله ابریشم 72*91

3,740,000 تومان

تابلو فرش پاییز عرضی44*96 چله ابریشم

3,400,000 تومان

گلیم طرح سنتی

1,350,000 تومان

گلیم

1,350,000 تومان

گلیمچه طرح سنتی 1

350,000 تومان

گلیمچه طرح سنتی 2

350,000 تومان

گلیمچه طرح سنتی 3

350,000 تومان

گلیمچه طرح سنتی 4

350,000 تومان

کنار فرشی طرح سنتی

550,000 تومان

گلیم گبه طرح سنتی

1,500,000 تومان

گلیم طرح سنتی 1

550,000 تومان

قالیچه ترنج طرح سنتی

7,400,000 تومان

تابلو فرش طرح آبشار

4,300,000 تومان

تابلو فرش طرح چهره زن

5,400,000 تومان

تابلو فرش طرح درختی

2,600,000 تومان

قالی طرح نائینی

10,000,000 تومان

گلیم طرح سنتی 4

140,000 تومان

جاجیم نخ و پشم

80,000 تومان