نمایش دادن همه 4 نتیجه

قالیچه ترنج طرح سنتی

قالیچه یکی از محصولات اصیل ایرانی است که از گذشته تا به امروز طرفدارای زیادی داشته است. بانوان سرخه در

قالی طرح نائینی

قالی در زمره آثار اصیل ایرانی است که از گذشته تا به اکنون مورد توجه ویژه ایرانیان و همه جهانیان