نمایش 1–15 از 36 نتیجه

جاجیم طرح سنتی

جاجیم‌ها پرز ندازند و می‌توان از هر دو روی آن استفاده کرد. کوچ گردان از آن بهرهٔ زیادی می‌گیرند و کاربرد آن

گلیم طرح سنتی

گلیم دست بافتی ساده است از تار( پنبه یا پشم) و پود (پشم) که معمولاً از پشم حیوانات اهلی بر

گلیم طرح سنتی

گلیم دست بافتی ساده است از تار( پنبه یا پشم) و پود (پشم) که معمولاً از پشم حیوانات اهلی بر

گلیم طرح سنتی

گلیم دست بافتی ساده است از تار( پنبه یا پشم) و پود (پشم) که معمولاً از پشم حیوانات اهلی بر دار

گلیم طرح سنتی

محصول فوق کار دست بوده و با استفاده از نخ پنبه خالص تهیه شده است. همچنین جنس تاروپود از نخ

گلیم

طرح : سنتی جنس چله : نخ پنبه جنس تاروپود : نخ کُرک(پشم گرگران) گلیم قابل شست و شو می

گلیمچه طرح سنتی 1

محصول فوق کار دست بوده و با استفاده از پشم خالص تهیه شده است. طرح این گلیمچه سنتی است و

گلیمچه طرح سنتی 2

محصول فوق کار دست بوده و با استفاده از پشم خالص تهیه شده است. طرح این گلیمچه سنتی است و

گلیمچه طرح سنتی 3

محصول فوق کار دست بوده و با استفاده از پشم خالص تهیه شده است. طرح این گلیمچه سنتی است و

گلیمچه طرح سنتی 4

محصول فوق کار دست بوده و با استفاده از پشم خالص تهیه شده است. طرح این گلیمچه سنتی است و

گلیم گبه طرح سنتی

جنس نخ به کار برده شده در این محصول پشم و چله نخ پنبه ای میباشد.

گلیم طرح سنتی 1

جنس نخ در این محصول پشم میباشد که زمینش خودرنگ است یعنی نخ به کار رفته در محصول رنگ نشده

گلیم طرح سنتی 2

جنس نخ در این محصول پشم میباشد که زمینش خودرنگ است یعنی نخ به کار رفته در محصول رنگ نشده